Katalog tramwajów - Transportnews 
Uwaga! Oglądasz archiwalną wersję (v.4.6.25) portalu.

Przejdź do wersji aktualnej wersji Transportnews!

Dane zawarte w katalogu są zamieszczone w celach niekomercyjnych; mają one na celu propagować wiedzę społeczną o taborze wrocławskiej komunikacji miejskiej, autorzy materiałów zamieszczonych w tym dziale nie dostają wynagrodzenia za podane informacje.

Materiały tekstowe, oprócz zamieszczonych w nich fotografii, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska. i przy publikacji należy jasno i czytelnie oznaczyć źródło pochodzenia. W tym przypadku serwis Transportnews i link prowadzący do strony http://transportnews.tk/

Zdjęcia zamieszczone w tym dziale są własnością ich autorów i są chronione prawem autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Nie wolno tych fotografii rozpowszechniać dalej bez zgody ich pierwotnych autorów.

statystyka