Uwaga! Oglądasz archiwalną wersję (v.4.6.25) portalu.

Przejdź do wersji aktualnej wersji Transportnews!Bilety

Strona Główna » Komunikacja miejska » Bilety

Cennik biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu

UWAGA!
Od dnia 1 grudnia 2010 r. bilety okresowe: 7, 30, 60 i 90-dniowych imienne oraz 30, 60 i 90-dniowe na okaziciela dostępne są tylko w formie biletów kodowanych na URBANCARD Wrocławskiej Karcie Miejskiej.  

Papierowe bilety okresowe nabyte przez pasażerów do dnia 30 listopada 2010 r. będą obowiązywały w komunikacji miejskiej do czasu upływu terminu wskazanego na bilecie. 

 

 

UCHWAŁY Rady Miejskiej Wrocławia regulujące kwestie dotyczące biletów:

 • Uchwała Nr XXI/681/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław
 • Uchwała Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

Tekst załącznika do uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego w ujednoliconym brzmieniu - plik do pobrania w formacie. pdf

 

UWAGA!

 1. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na terenie Wrocławia, w razie zmiany przebiegu danej linii lub czasowego zawieszenia danej linii, bilety imienne na dwie dowolne linie zachowują swoją ważność. W sytuacji zmiany przebiegu poszczególnych linii można korzystać z linii przebiegających po "starej trasie" linii zamieszczonych ch na bilecie oraz na nowej trasie ustalonej dla danej linii. W sytuacji czasowego zawieszenia danej linii można korzystać z linii przebiegających po "starej trasie" linii zamieszczonych na bilecie. Do zmiany numerów linii w treści okresowych biletów papierowych uprawnieni są wyłącznie pracownicy Wydziału Transportu, natomiast w przypadku biletów okresowych kodowanych na Urbancard  zmian w tym zakresie dokonują wyłącznie pracownicy Biura Obsługi Klienta Mennicy Polskiej S.A. ( Wrocław, ul. Grabiszyńska 9, wejście od pl. Legionów ).
 2. Bilety jednorazowe, czasowe oraz bilety okresowe kodowane na URBANCARD są dostępne w dziewięćdziesięciu czterech terminalach samoobsługowych należących do Mennicy Polskiej S.A. rozmieszczonych na terenie Wrocławia.
 3. Bilet okresowy imienny na dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta za 48 i 24 zł, ważny jest zarówno na liniach, których numery zamieszczone są na bilecie, jak również na innych liniach (tramwajowych i autobusowych: normalnych i pośpiesznych), których trasy na danych odcinkach pokrywają się z wybranymi liniami. W przypadku linii nocnych bilet imienny na dwie dowolne linie ważny jest na odcinkach pokrywających się z trasami linii, których numery zamieszczone są na bilecie.
 4. Linie tramwajowe o numerach 14 i 24 traktowane są jako jedna linia, zatem w treści biletu na dwie dowolne linie wystarczy zamieścić jedną z nich.
 5. Linie tramwajowe o numerach 0L i 0P oraz linie autobusowe o numerach 900L i 900P traktowane są jako jedna linia, zatem w treści biletu na dwie dowolne linie należy zamieścić numer linii "0" lub "900".
 6. W treści biletów na dwie dowolne linie nie należy zamieszczać numerów linii okresowych ( tramwajowych, autobusowych ), rozpoczynających się cyfrą "7...".
 7. Każdy bilet okresowy imienny na linie normalne w granicach miasta ważny jest również poza administracyjnymi granicami Wrocławia, ale tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają sie cyfrą "1...".
 8. Każdy bilet okresowy imienny na linie normalne i pośpieszne w granicach oraz poza granicami miasta ( w tym bilet imienny 30-dniowy na dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta ) ważny jest poza administracyjnymi granicami Wrocławia tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą "1..." lub "6...".
 9. Ceny biletów na tzw. " przyśpieszone linie autobusowe" odpowiadają cenom biletów na linie normalne.
 10. Linie tramwajowe we Wrocławiu nie wykraczają poza administracyjne granice miasta.
 11. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach, których numery rozpoczynają się cyfrą "9", w administracyjnych granicach Wrocławia.
 12. Zasady korzystania z linii, których numery rozpoczynają się cyfrą " 9..." regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.

Punkty dystrybucji biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej:


statystyka